Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Unistudent) του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει διακοπεί οριστικά μετά την ενοποίησή της με την ηλεκτρονική γραμματεία του Πανεπιστημίου.

Οι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν σήμερα 30-12-2020. Σε λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καής λειτουργίας του συστήματος, θα επιτραπεί η πρόσβαση των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας στο σύστημα unistudent του Πανεπιστημίου και θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.