Προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, τους διδάσκοντες και τις Γραμματείες των Τμημάτων του ΠΘ,

 

Όπως γνωρίζετε, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ

(βλ. http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp),

δεν πραγματοποιούνται επιστροφές βιβλίων Ευδόξου από τους φοιτητές του Ιδρύματος, σε καμία από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΒΚΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία) .

 

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από την υπηρεσία του Ευδόξου ισχύει ότι:

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων μπορούν να ξεκινήσουν και είναι ανεξάρτητες των δηλώσεων συγγραμμάτων.
  • Η υπηρεσία του Ευδόξου δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις συγγραμμάτων. Το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα δει πως θα γίνει η διανομή και μετά θα αποφασιστεί η έναρξη δηλώσεων.
  • Τα βιβλία που χρωστούν οι φοιτητές θα τα παραδώσουν στις βιβλιοθήκες όταν ανοίξουν. Αυτό απαντά ο Εύδοξος στα ερωτήματα των φοιτητών.
  • Οι φοιτητές που χρωστούν μόνο ένα βιβλίο μπορούν να κάνουν δήλωση συγγραμμάτων.