Επείγουσα ενημέρωση για επιστροφές βιβλίων Ευδόξου

Προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, τους διδάσκοντες και τις Γραμματείες των Τμημάτων του ΠΘ,   Όπως γνωρίζετε, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ (βλ. http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp), δεν πραγματοποιούνται επιστροφές βιβλίων Ευδόξου από τους φοιτητές του Ιδρύματος, σε καμία από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΒΚΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της σε…

Περισσότερα