Τμήμα Νοσηλευτικής

Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Η διαδικασία αυτή είναι τριών (3) βημάτων και γίνεται την πρώτη φορά εισάγοντας τα στοιχεία ενεργοποίησης:
1.Αριθμό Μητρώου (Ελληνικό νσ + 4 ψηφία αριθμού μητρώου πχ νσ0001)
2.Ημερομηνία Γέννησης (ηη/μμ/εεεε)
3.Tην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας αποσταλούν τα στοιχεία σας
4.Τον αριθμό τηλεφώνου σας
Στο τέλος της ενεργοποίησης θα πάρετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδο στην εφαρμογή.

Ημερομηνίες Δηλώσεων


picture